Verklaringen machinisten

(Haagsche Courant, 18 augustus 1917)

Het getuigengehoor werd aangevangen met het verhoor van den machinist van trein 4, H.W.P. Weijers. Getuige Weijers verklaart, dat de toestand van de spoorweg bij het traject zeer goed was en heel goed berijdbaar.

Deze getuige heeft ook enkele moment, voor ‘t ongeluk door hem gemerkt, een licht schokje gevoeld. Dit schokje waaraan hij eerst geen waarde hechtte was toch oorzaak dat hij vanuit zijn machine langs den trein keek en waarbij hij toen zag, zat een der rijtuigen een schommelende beweging maakte. Getuige heeft toen onmiddellijk met alle kracht geremd. Eenige nadere inlichtingen waaruit de oorzaak omtrent het ongeluk zou kunnen worden vastgesteld, kan getuige niet geven.

Hierna werd als getuige gehoord de ondermachinist van den trein, A. C. Schuller. Deze getuige heeft vanuit zijn machine de weg niet kunnen overzien. Hij heeft ook geen lichten schok gevoeld. Omtrent de oorzaak van het ongeval kon deze getuige niet mededeelen.

In september 2018 is in het blad Het Kromme-Rijngebied een artikel van 27 pagina’s verschenen over 150 jaar Staatslijn H. U kunt deze uitgave downloaden.