Verklaringen hoofdconducteurs

(Haagsche Courant 18 augustus 1917)

De hoofdconducteur van trein 4, J. Meijborg, heeft den te Maastricht, Eindhoven en ‘s Hertogenbosch gecontroleerd maar niets onregelmatigs ontdekt. Getuige bemerkte niets van het ongeluk, alleen het plotseling remmen viel hem op, waarbij hij toen dacht, dat iemand aan de noodrem getrokken had. Toen hij op onderzoek uitging zag getuige dat enkele wagons gederailleerd waren.

Op de vraag van de voorzitter deelt de getuige mede dat er 4 verbandkisten in de trein aanwezig waren, terwijl het personeel verschillende malen van een dokter onderricht krijgt in het eerste hulp verlenen bij ongelukken. Nadere mededeelingen omtrent de directe of indirecte oorzaak kan getuige niet geven.

De hoofdconducteur A. Zoomers zat tijdens het ongeluk in het voorste rijtuig en heeft ook tijdens het rijden niets onregelmatigs ontdekt. Wel heeft de getuige vlak voor het ongeluk een lichte schommeling gevoeld, waardoor hij den indruk kreeg dat er iets oneffens in den weg was. Terstond stond daarop de trein stil, zoodat de tijd te kort was eenige indrukken te vormen. Ook deze getuige heeft les ontvangen voor hulp bij eerste ongelukken.

Ook hoofdconducteur H.F. Winnen was in den trein aanwezig. Ook deze getuige kan niets omtrent de oorzaak verklaren. Hij zat in een der eerste C wagens. Even voor Houten voelde hij een schommeling, waardoor hij tegen een andere conducteur zeide: “Wij zijn ontspoord” en op hetzelfde oogenblik ging het rijtuig dwars over de rails staan. Onmiddellijk daarop stond de trein stil. Deze getuige heeft tweemaal een uur les gehad in eerste hulp bij ongelukken, maar dit is reeds meer dan 2 jaar geleden.

De hoofdconducteur J.C. v.d. Werken was ook in den trein aanwezig, en zat in de achterste coupé. Tijdens het rijden heeft hij niets onregelmatigs ontdekt, totdat ‘t ongeluk gebeurde. Omtrent de oorzaak weet hij ook niets af. Deze getuige heeft 8 a 9 maal les gehad in eerste hulp bij ongelukken.

Als laatsten getuige wordt gehoord de hoofdconducteur G. W. van Oostrum, die ook in trein 4 namiddag dienst deed. Deze getuige zat direct achter den koninklijke wagon, onder het rijden heeft hij niets bespeurd dat tot enig argwaan aanleiding kon geven. Deze getuige heeft 6 a 7 maal les gehad in eerste hulp bij ongelukken. Omtrent de oorzaak van het ongeval kan deze getuige niets meedeelen.

In september 2018 is in het blad Het Kromme-Rijngebied een artikel van 27 pagina’s verschenen over 150 jaar Staatslijn H. U kunt deze uitgave bestellen op de website van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek