Verklaring werktuigkundige

(Haagsche Courant 18 augustus 1917)

Hierna werd gehoord de heer Bakhoven werktuigkundige die op de locomotief staande, den trein had begeleid. Getuige had na het ongeval de spoorweg nagegaan, maar niets ontdekt wat onregelmatig was of het ongeluk zou hebben kunnen veroorzaakt. Ook de wagens van de trein heeft hij nagekeken.

Een afwijking in een der posten van der wielen werd vastgesteld, maar dat was vermoedelijk het gevolg van het ongeval. Op den weg had men niets bijzonders opgemerkt. Voor het ongeval was een schokje gevoeld. Getuige bereidt ongeveer elke week het onderwerpelijke baanvak. Nabij de plaats van het ongeval had de getuige  behalve den bewaker van de spoorweg niemand anders gezien op den bewusten weg.

Vier, vijf of zes seconden na den schok evengenoemd  had getuige gezien, dat de machinist remde. Het schokje is gevoeld vermoedelijk gevoeld ter plaatse  waar het zesde rijtuig is ontspoord. Het is vermoedelijk gevoeld , doordat er iets was aan den weg dat gesperde. Het schokje was echter van weinig beteekenis dat het hem geen aanleiding had gegeven om tot remmen te gaan.

Hij had den machinist ook gevraagd  wat hem aanleiding gaf te remmen. De machinist remde nadat hij even naar buiten naar de volgende wagens van de trein had gekeken en toen had bemerkt dat er toen een wagon was ontspoord. Getuige zelf heeft niet waargenomen dat er al rijtuigen waren ontspoord toen de machinist remde. Er werd geen stoom afgestoten door den machinist voor het inrijden ter plaatse van den bocht in den weg.

In september 2018 is in het blad Het Kromme-Rijngebied een artikel van 27 pagina’s verschenen over 150 jaar Staatslijn H. U kunt deze uitgave downloaden.