Ooggetuige Schalkwijk

(Telegraaf 8 juni 1917)

Als militair, liggende in de onmiddellijke nabijheid van Schalkwijk, was ik Donderdagmiddag toevallig om even 4 uur naar ’t postkantoor daar ter plaatse gegaan toen ik, bij den ingang van ’t dorp, onzen facteur tegenkwam, die me reeds van verre toeschreeuwde, dat er geen post was gekomen, maar dat de sneltrein, die om ongeveer 4 uur langs Schalkwijk gaat. in de richting Utrecht, eventjes ten Noorden van ’t station bij den Poeldijk, gederailleerd was en dat alles een ruïne was.

Binnen een paar minuten was ik natuurlijk ter plaatse. De trein was ongeveer in ’t midden afgebroken, daardoor was ’t voorste gedeelte, 4 wagens, nog ongeveer 30 meter doorgereden over de dwarsliggers. Deze waren als houtjes doorgesneden: ’t was een chaos van houtspanen, grind en verbogen rails, ’t achterste stuk had het er niet zoo goed afgebracht. De voorste wagen ras overeind gebleven, de daaropvolgende staat onder een hoek van 45 graden, de derde is geheel opzij gekanteld en ligt langs den dijk boven een sloot.

De daaropvolgende wagen ligt weer scheef, maar wordt nog overeind gehouden. Dan volgen de Koninklijke rijtuigen, die wel ontspoord, doch overeind gebleven zijn. Direct na ’t ongeval was het een hele consternatie. Een gelukkig toeval was dat er twee militaire doktoren in den trein aanwezig waren, ’t Bleek al gauw, dat het ongeluk verbazend goed was afgeloopen.

Alleen in de omgeslagen wagen waren eenige gekwetsten. Een vrouw waren 4 vingers afgeknepen.

Al heel spoedig richtte de aandacht op de hooge medereiziger, onze Koningin. En toen ze ongedeerd uit haar salonwagen stapte, ging er algemeen en spontaan:. „Leve de Koningin” op. Niets was er aan haar te zien. Direct stelde ze zich persoonlijk op de hoogte van den toestand van de reizigers en den omvang van ’t ongeluk. Men moet de Koningin bij dergelijke omstandigheden hebben gezien, om ten volle te waarderen, wat we aan haar hebben, bewonderenswaardig was haar tegenwoordigheid van geest.

In september 2018 is in het blad Het Kromme-Rijngebied een artikel van 27 pagina’s verschenen over 150 jaar Staatslijn H. U kunt deze uitgave downloaden.