Machinist volgtrein

(Utrechts Nieuwsblad 9 juli 1917)

“Toen ik direct op de sneltrein in Schalkwijk aankwam kon de chef daar het uitrijsein niet veilig krijgen. Daar ik destijds bij Beilen en Roermond een spoorwegongeval had meegemaakt, kwam ik direct op het idee er zal wel iets gebeurd zijn. Tegen mijn maat zei ik we zullen de zaag en bijl maar meenemen, want je kan nooit weten.

Spoedig zag ik de geheelen trein uit de rails liggen. Daar we achterop reden, waren we het eerst bij de hofrijtuigen. Juist stapte de Koningin uit. Precies meneer, alsof er niets gebeurd was. Tegen een dame van ‘t gevolg riep ze: Haal direct mijn verbandkist en de flesch  eau de cologne, die er naast staat.

Met een koevoet opende ik de deur van het volgrijtuig. Men maat en ik waren de eersten die een scheut eau de cologne op onze vuile zakdoeken kregen en toen ging de Koningin aan ‘t werk. Zelf verbond ze een patiënt: informeerde overal en haar toewijding ging zoo ver dat ‘t personeel van de trein, dat niet meer weg kon, uit haar eigen handen broodkaarten ontving.

In september 2018 is in het blad Het Kromme-Rijngebied een artikel van 27 pagina’s verschenen over 150 jaar Staatslijn H. U kunt deze uitgave bestellen op de website van de Historische Kring Tussen Rijn en Lek